Nieuwe vestiging Duocore in Hoogeveen

18 december 2017

DSC01026.JPG

Duocore, drukwerk & creatie heeft sinds kort een vestiging in Hoogeveen. In de eerste week van december tekende algemeen-directeur Wim van Dijk het contract voor de nieuwe kantoorruimte op een van de snelst groeiende bedrijventerreinen van Nederland. De vestiging gaat half januari officieel open.

Wim van Dijk over deze doordachte stap naar het Oosten van het land: “Hoogeveen behoort tot de belangrijkste economische centra van Noord-Nederland. Van oudsher is de gemeente georiënteerd op industrie. Door haar strategische ligging, de gemeente ligt op een belangrijk knooppunt van de A-28 en A-37, heeft deze stad zich ook sterk ontwikkeld in de sector transport & logistiek. Op het gebied van zakelijke dienstverlening is de regio eveneens een groeier.” Hoogeveen is een Europees stimuleringsgebied waar geïnvesteerd wordt in nieuwe werkgelegenheid en de daarbij behorende bedrijfsvormen. De gemeente heeft een oppervlakte van 129 km² en telt bijna zestigduizend inwoners.

Groeimarkt

“Ruim een jaar oriënteren we ons al op een vestiging in dit gebied. Een door ons verricht marktonderzoek geeft aan dat er veel bedrijfsactiviteiten zijn, maar er geen dienstverlener op het niveau van drukwerkcreatie- en realisatie direct voorhanden is,” aldus Wim van Dijk. “Begin juni zijn we op gesprek geweest op het gemeentehuis van Hoogeveen, waar we een volledig inzicht verkregen op de economische potentie van het gebied. Daarna hebben we contacten gelegd met meerdere ondernemers ter plekke en uiteindelijk gekozen voor een fraaie vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw aan een van de hoofdroutes door het bedrijventerrein.”

Wonen

Lachend geeft Wim toe dat de route naar Hoogeveen deels op toeval berust. “Onze verkoopmedewerker Ronald Vrauwdeunt heeft op vijftien kilometer afstand van deze gemeente een omgebouwde boerderij met paarden. Vandaar dat we er met enige regelmaat komen. Dit voorjaar besloot ik me verder in deze regio te verdiepen en te onderzoeken of een vestiging reële kansen biedt. Ronald kan de vestiging bemensen en zijn werkzaamheden richting onze klanten combineren met de dienstverlening in dit gebied. Tegenwoordig verloopt de communicatie via de digitale snelweg een zijn afstanden niet meer relevant’.